Antiquités orientales

Lettera di Biridiya, principe di Meghiddo